Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

 1. De huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat af te leveren zoals hij deze ontvangen heeft. Bij het niet zuiver retour van de gehuurde goederen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Bij servies, bestek en glaswerk zijn de schoonmaakkosten inbegrepen. Wij doen dus de afwas voor u. Linnengoed hoeft niet gewassen te worden, maar moet wel droog retour.
 2. Huurgoederen die door ons worden bezorgd, worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek waar gelost of geladen moet worden. Ook mogen deze goederen niet nat worden.
 3. Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Partyverhuur Goossens.
 4. De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen.
 5. Alle leveringen van de door Partyverhuur Goossens verhuurde goederen dienen door de huurder bij levering contant te worden voldaan, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.
 6. In huurders eigen belang raden wij aan de gehuurde goederen voor gebruik te controleren en eventuele tekorten per omgaande aan Partyverhuur Goossens te melden. Reclamaties van breuk of tekorten worden na gebruik niet meer geaccepteerd.
 7. De huurder is altijd aansprakelijk voor breuk, beschadiging, verlies en/of diefstal van de gehuurde goederen. Schade wordt in rekening gebracht aan de huurder. Huurgoederen zijn door ons niet verzekerd. ( behalve bij brand ‚Äď of stormschade hiervoor wordt ‚ā¨ 250,00 eigen risico in rekening gebracht).
 8. Prijzen gelden voor maximaal 4 dagen inclusief dag van halen/brengen en de dag van terughalen/terugbrengen, tenzij anders overeengekomen.
 9. Partyverhuur Goossens is op generlei wijze aansprakelijk jegens huurder en/of derden voor gebreken aan gehuurde goederen en/of het door overmacht niet kunnen leveren van de goederen.
 10. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade aan leven en/of eigendommen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook, bij huurder en/of derden, ontstaan door de gehuurde goederen.
 11. De plaats waar gehuurde moet komen staan dient indien mogelijk geheel vrij en ontruimd te zijn.
 12. De huurder dient aan te geven of en zo ja waar er leidingen lopen voor het verankeren van de tenten.
 13. Indien de tent op asfalt of betonnen ondergrond komt te staan dient dit gemeld te worden. Dit vanwege extra betonblokken voor de verankering van de tent
 14. Indien er niet met minimaal 2 personen wordt geholpen de tent op te bouwen en af te breken worden hier extra kosten voor in rekening gebracht ( mits met partyverhuur Goossens anders overeengekomen).
 15. Er mag niet gebakken of gebraden worden in de tent.
 16. Let op geen lampen/verwarming tegen de tent zeilen hangen, ook de tent niet versieren met verf afgevend materiaal zoals bv gekleurd papier let dus ook op met confetti/ partypoppers dit geeft kleurstof af aan de zeilen en deze krijgt men er niet uit. Indien dit toch gebeurt worden er schadekosten in rekening gebracht.
 17. Bij annulering van gereserveerde goederen is 50% van het huurbedrag verschuldigd.